Att förpacka hållbart mode

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för design

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar ämnet hållbart mode och hur det förpackas, vanliga märkningar för miljö- och arbetsvilkor, materialval både i kläder samt förpackningar. Metoderna som använts är intervjuer och analys av förpackningar. Tre stora modevarumärken med tydlig inrikting mot hållbart mode intervjuas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)