Adoption av molnbaserade redovisningstjänster : Ett efterfrågeperspektiv hos svenska mikroföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Molntjänster har utvecklats och vuxit i snabb takt under de senaste åren och sprider sig till allt fler användningsområden, varav ett av dem är redovisningen. Vilka faktorer som påverkar adoptionsbeslutet av molnbaserade redovisningstjänster hos mikroföretag vet vi inte mycket om. Tidigare studier har undersökt företag med fler än 10 anställda. Med managementmodeteorin, en teori som inte använts tidigare avseende adoption av molnbaserade redovisningstjänster, har författaren för denna studie använt en kvalitativ forskningsmetod för att undersöka vilka huvudsakliga faktorer som påverkar IT-beslutsfattare för mikroföretag att adoptera molnbaserade redovisningstjänster. Syftet består av två delmoment. Det första är att identifiera och förklara vilka för- och nackdelar IT-beslutsfattare för mikroföretag upplever i samband med deras adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster. Det andra är att identifiera och förklara vilka socio-psykologiska och tekno-ekonomiska krafter som påverkar adoptionsbeslutet av molnbaserade redovisningstjänster hos IT-beslutsfattare för mikroföretag. De medverkande respondenterna har varit respektive företags IT-beslutsfattare vilket har givit denna undersökning förutsättningarna att på bästa sätt fånga upp vilka faktorer som påverkat adoptionsbeslutet av molnbaserade redovisningstjänster. Resultaten i denna undersökning var inte helt överensstämmande med tidigare litteratur. Till exempel har informationssäkerhetsaspekten haft ringa betydelse för mikroföretagens adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster. Vissa faktorer, som förekommit i tidigare studier, har inte haft samma inverkan på beslutet och det verkar som att IT-beslutsfattare för mikroföretag påverkas mer av omgivningen samt interna relationer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)