Skapande dömande : Högsta domstolens rättsbildning efter 1971 års fullföljdsreform

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Marie Jarnesand; [2015]

Nyckelord: Rättshistoria;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)