Agil metodanpassning, vart finns riskerna? En fallstudie om vart risker uppstår vid agil metodanpassning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Robert Göransson; Jonas Ljungfeldt; Sebastian Ödquist; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)