Kulturella skillnader inom SIS-koncernen

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

Författare: Jeanette Bergvall; Frida Runsten; Katalin Szentivanszky; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)