Momentumeffekten på den svenska marknaden : En studie om börstrender på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den här studien undersöker momentum på den svenska marknaden under perioden januari 2010 till december 2018. Studien finner resultat att historiska vinnare fortsätter generera en positiv råavkastning medan historiska förlorare över samma period fortsätter att generera en negativ råavkastning. Resultaten är robusta även vid justering för storlek av bolagen. Momentum återfinns likväl hos små, medelstora, som stora bolag individuellt. Prövning av avkastningen visar att den inte kan förklaras genom Fama och Frenchs trefaktormodell utan samtliga strategier erhåller en positiv, signifikant avvikelseavkastning. Studien visar också att momentum återfinns till den grad att historiska vinnare på egen hand kan generera en riskjusterad avkastning som slår marknaden. Således presenterar studien resultat som tydligt indikerar ett momentum bland bolag på den svenska marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)