Corporate values: empty words or a crucial part of an organisation. A case study analysing the challenges of establishing and implementing corporate values

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jakob Lundén; Andreas Utberg; [2017-08-29]

Nyckelord: Values; corporate values; communication;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)