Integrable partial di erentialequations and solitons

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Författare: André Dikson Langa; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)