MIESIE, MOUTHA OCH MOUDDÁ : Samiska ord och samiska språk i svenska texter om samiskt samhällsliv mellan 1885 och 1996

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Sammanfattning: Uppsatsen syfte är att undersöka hur det samiska språkets synliggörs i svenska texter om samiskt samhällsliv utifrån en innehållsanalys av de samiska ord och fraser som finns i några uppslagsverk och standardverk om samiskt samhällsliv mellan åren 1885 och 1996. Dels undersöktes vilka tematiska grupper av ord som fanns i materialet och dels undersöktes de olika samiska varieteternas synlighet vid de samiska orden och fraserna. Undersökningen visar att de samiska ord som syns genomgående i alla verk främst kan kategoriseras inom Förvaring och mat. Undersökningen visar också att vid de flesta samiska ord och fraser saknas information om samisk varietet, men att detta förändras i den yngsta uppslagsboken från 1996. Den varietet som syns mest är nordsamiska, både till vilka ord som valts ut och till att samisk varietet skrivs ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)