Bevisvärdering : i mål om brott mot barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Filippa Henkow; [2016]

Nyckelord: Bevisvärdering; barn;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)