Biogas en studie om biogasutsläpp och expansionsmöjligheter

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Författare: Olof Rosén; André Svennberg; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I detta arbete undersöks koldioxidutsläppen hos More Biogas samt varför biogas inte byggs ut i den takt som det finns resurser till att göra. Biogas som är ett helt fossilfritt drivmedel borde vara väldigt attraktivt som drivmedel för fordonsmarknaden men är inte riktigt fallet idag. Varför väljer man istället fossila bränslen såsom bensin och diesel framför fossilfria drivmedel som el och biogas?Och varför bygger man inte fler biogasanläggningar när bränslet som man använder för att skapa biogas är samhällets oönskade skräp och sopor? Hur kommer det sig att länder som Tyskland och Danmark satsar enorma summor pengar på biogas? Detta kommer förhoppningsvis besvaras i denna rapport. Metoden bestod av både kvalitativa och kvantitativa metoder men grundpelaren i detta arbete var samarbetet med More biogas. Intervjuer med de anställda och mätningar på anläggningen under drift. Resultatet på denna undersökning var både intressant och lärorikt. Sveriges åkerareal jämfört med till exempel Tysklands är väldigt liten. Sveriges åkerareal räcker inte till om man skulle introducera energigrödor vilket är den största anledningen till att man inte kan bygga ut biogas eftersom biomaterialet helt enkelt inte finns i den storskaligheten som behövs. 35% av de totala utsläppen från More Biogas under 2021 var koldioxid. Detta kan låta som mycket men de gör det på ett miljövänligt sätt. Vanliga utsläpp består till en del av metan. Metan är en gas som är 30 gånger farligare för klimatet än koldioxid. Eftersom biogas består upp till 99 % metan så släpper de bara ut den bortrenade koldioxiden och inte metanet vilket gör att de har en bättre påverkan på klimatet än vad andra industrier har. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)