Creating Shared Value: Ett nytt fenomen eller en naturlig utveckling av Corporate Social Responsibility? : En fallstudie av Länsförsäkringar Bergslagen

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)