Elever och lärares syn på läxor : Den som inte ger läxor tas på mindre allvar än den som gör det

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Författare: Pernilla Brodin ; Maria Lund; [2008]

Nyckelord: Inlärning; kunskap; motivation; stress;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)