THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)