Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? En sakrättslig studie med fokus på kommersiella närståendetransaktioner

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jonas Larson; David Caldevik; [2008-10-02]

Nyckelord: Sakrätt; Obeståndsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)