Ägande och kontroll : En kvantitativ studie om sambandet mellan ägar- och kapitalstruktur i bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)