Hållbar utveckling genom stadsodling

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Hanna Asp; [2009]

Nyckelord: stadsodling; hållbar utveckling;

Sammanfattning: Ett kandidatarbete som undersöker kopplingen mellan stadsodling och hållbar utveckling samt internationella exempel och huruvida dessa är överförbara till Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)