Utvärdering av e-Rekryteringssystem - En studie i effektivisering av rekryteringsprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Informationssystem, i form av affärssystem eller liknande, används idag ofta för att effektivisera arbetet inom de funktioner som finns i ett företag. Användningen har spridit sig från att ursprungligen framför allt stödja logistik och planering inom produktion till att nu användas inom bland annat Human Resources (HR). En av aktiviteterna inom HR-funktionen är traditionellt sett rekrytering, något som företag nu eftersträvar att effektivisera med hjälp av e-Rekryteringssystem. Syftet med användningen av dessa system är följaktligen att effektivisera företagets rekryteringsförfarande och därmed även företaget i stort. Med detta i åtanke har vi valt att utföra en designvetenskaplig studie på ett sådant system. Baserat på en beprövad modell för utvärdering av organisatorisk effektivitet, har vi utformat en egen modell specifikt för utvärdering om och hur ett e-Rekryteringssystem effektiviserar rekryteringsprocessen. Med vår modell har vi sedan utvärderat en koncerns system som används för detta ändamål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)