Logistikens betydelse inom byggsektorn Logistikkvot i Byggkostnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

Sammanfattning: Detta examensarbete är en studie som syftar till att undersöka och belysa vikten av logistikens betydelse inom byggsektorn och dess nödvändiga tillämpning för byggbranschen. Ett annat syfte är att undersöka logistikkvoten i byggnadskostnad inom byggföretaget wäst-Bygg och jämföra de med att par andra byggföretag inom byggbranschen.Det finns studier som visar att det finns stora kostnader i byggsektorn som är dold i form av slöseri. I byggbranschen kan detta slöseri vara så högt som 30 % av produktionskostnaden, vilket skulle innebära att så mycket som 50 % av byggkostnaden kan vara rent slöseri. Studien (Josephson, Saukkorripi, 2005) visar att dessa kostnader kan sänkas betydligt mycket genom att fokusera på att minimera andelen slöseriet.Ett viktigt område där det finns en stor besparingspotential och förbättringsmöjligheter för den väl behövande byggsektorn är logistik och materialhantering.Byggföretag kan ha stor nytta av att veta sin logistikkvot i byggkostnad för att lättare kunna bedöma graden av slöseri och de kan även förbättra sin lönsamhet och effektivisera byggproduktionen genom logistiska rutiner.Om man hårdrar begreppet slöseri i byggprocessen, så är det ju egentligen lika med allt som inte tillför ett värde till slutprodukten ur användarens perspektiv. Men det gäller att se begreppet ur en positiv synvinkel och försöka hitta de förbättringar som kan ge störst effektivitetsvinst (Josephson, Saukkorripi, 2005).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)