Gender norms expressed in love songs; a tribute to the third wave of feminism or the results of a male dominated industry? : A sociolinguistic study

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)