"Man behöver kunskaper i både språk och kultur för att skriva bra" Den genrepedagogiska cirkelmodellen som ett språkutvecklande arbetsätt i vuxna andraspråkelevers textskapande.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Anna Cwiek; [2016-07-07]

Nyckelord: genrepedagogik; cirkelmodellen; svenska som andraspråk; vuxna;

Sammanfattning: Specialarbete, SSA 136,15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2016Handledare: Qarin Franker

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)