Fiffig värde(full)pedagogik i förskolan : Hur uttrycker pedagoger att barn lär sig normer, värden och regler i samspel med andra på förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad värdepedagogik är och hur pedagogerna uttrycker att de lär ut värdepedagogik i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Värdepedagogik är att kunna samspela med varandra så att alla mår bra och att lära sig att bli en god samhällsmedborgare. Förskollärarna säger att för att få barnet att känna sig värdefull är det viktigt att vara engagerad i det barnet gör, lyssna och vara närvarande. Värden som pedagogerna uttryckte var viktiga att lära ut var att respektera varandra, vara en bra kompis och demokrati. Kulturen på förskolan verkar vara att själva ordet regel klingar negativt men att de har en hel del oskrivna regler, så kallade normer. Förskollärarna uttryckte att de lär ut värden, normer och regler genom att barnen ser hur andra gör, ta hjälp av en fiffig kompis eller pedagog, försöka hitta lösningar tillsammans med barnen, träna på att lyssna och respektera varandra och reflektera över olika värden och regler tills de kan själv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)