Jämförelse av fördröjningsmagasin för dagvatten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Jesper Ernberg; [2015]

Nyckelord: Fördröjningsmagasin; dagvatten;

Sammanfattning:

Denna rapport har utförts som ett examensarbete för att avsluta mina studier till byggnadsingenjör på Umeå universitet. Rapporten redovisar resultatet från en jämförande studie av fördröjningsmagasin för dagvatten. För- och nackdelar kommer att belysas för att göra det lättare att veta vilken typ av fördröjningsmagasin som bör väljas. I rapporten ligger fokus på ekonomi. Offerter har tagits in från återförsäljare, entreprenörer och tidigare projekt. Information har samlats från rapporter, återförsäljare och samtal med yrkesmän. Olika platser och marktyper kräver olika fördröjnings lösningar för dagvatten. Även om skillnaderna mellan priser är stora går det mycket sällan att välja det billigaste. Förutsättningarna sorterar ut den bästa lösningen och priset blir lidande. Öppna dagvattenlösningar som fördröjningsdiken är klart billigast men de tar samtidigt upp mycket värdefull yta som inte kan användas till någonting annat. Plaströrsmagasin och betongrörsmagasin är välfungerande alternativ med sina för- och nackdelar så som enkelhet och ofta stor erfarenhet. Kassetter är ett intressant alternativ som inte alltid kan användas om bland annat grundvattnet är för högt. Rapporten kan användas som underlag vid val av fördröjningsmagasin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)