”Tillvaron är inte konstruerad för ensamma människor” - Människa och rum i Roy Anderssons komplexa bild

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

Författare: Andrea Davidsson; [2008]

Nyckelord: komplex bild; Roy Andersson;

Sammanfattning:

Roy Andersson är en internationellt hyllad regissör som genom användning av en stilistiskt, särpräglad bildestetik vunnit stort erkännande bland både kritiker och publik. Denna uppsats behandlar människo- och rumsgestaltning, samt granskning användningen av den komplexa bilden i ”En kärlekshistoria” (1970), ”Giliap” (1975) och ”Sånger från andra våningen” (2000). Med utgångspunkt från en hermeneutisk metod och auteurteori utförs analyser av dessa filmer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)