Komma igång med ArchiCAD - en handbok för nybörjare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Sammanfattning: Under vår utbildningstid på LTH har vi fått obligatorisk undervisning i AutoCAD medan undervisning i ArchiCAD varit valbar. Ett problem för de studenter som velat förkovra sig i ArchiCAD har varit att det på LTH inte funnits litteratur till ArchiCAD. Det har gjort att de studenter som velat komma igång på egen hand med ArchiCAD fått svårigheter med detta. Handbokens syfte är att hjälpa andra personer, främst studenter, med att komma igång med ArchiCAD på egen hand. De avgränsningar vi valde att göra är att endast visa de funktioner som krävs för att modellera ett hus. I början av handboken visas grundläggande om användargränssnittet i ArchiCAD. Därefter följer modelleringen av en tvåvåningsvilla som innehåller de sedvanliga byggdelarna. I slutet av handboken finner man ett avsnitt med ”tips och tricks” där man får exempel på hur man kan lösa olika uppgifter på fler sätt än vad vi visade innan när vi modellerade huset.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)