Sammanbrott i familjehemsplaceringar : -En forskningsöversikt om orsaker till plötsliga och oplanerade avbrott i placering av barn i familjehem

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Alexander Yanez Hernandez; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)