From Art to Comic - Visa hur en Comic Book som använder konsten för att få fram sin värld

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Jag har studerat transmedia, dess innebörd och vad som utmärker den. Fokuserat på den delen som heter World Building Story och tagit fram några exempel på World Building Franchises. Genom att undersöka olika transmedia franchises och hur deras värld är uppbyggt. Med denna kunskap har jag skapat en egen värld i en World Building Story. Den är baserad från konstnären Simon Stålenhags retrofuturistiskt konst. Världen ska visas i en form av Comic Book och vara designad av Critical Design där läsaren får möjligheten att tolka budskapet. Det som jag har kommit fram till i undersökningen är hur man skapar en berättelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)