Nominaliseringar i inlärarsvenska. en korpusanalys av affixanvändning i inlärares skriftliga produktion, kursböcker i svenska som andraspråk och modersmålstalares skrivna svenska

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: This study examines the development of nominalizations among adult L2 learners of Swedish. Use of derivational suffixes “-het”, “-skap” and “-(ing)” as well as their occurrence in various distinct nominalizations was tested in L2 learner essays (N=339) graded at CEFR levels A1–C2, and compared with corresponding frequencies in a corpus of textbooks in Swedish as a Second Language, as well as with texts belonging to mixed genres and produced by L1 speakers of Swedish. The results show that the overall occurrence of the selected suffixes as well as occurrence in distinct nominalizations increase as learners grow more advanced. This also applies to the frequencies in the textbooks, while the frequencies and number of distinct nominalizations in the L1 texts far surpass those of the L2 texts and textbooks. The findings are discussed in relation to morpheme families and the need for further research is emphasized.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)