Fast driftställe enligt intern rätt och OECD:s modellavtal : Betydelsen av en ändring i kommentaren till modellavtalet för intern rätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

Författare: Melina Hodzic; [2012]

Nyckelord: Fast driftställe;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)