Hållbarhetsredovisning : En kvalitativ studie om hur företag identifierar och inkluderar sina intressenter samt vad syftet är med hållbarhetsredovisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Berfin Yildiz; Yaqin Hajiismail; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)