Strukturkris och teknikövergång : En studie av Ångpanneföreningens utveckling under början av 1900-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning:

Ångpanneföreningens utveckling under början av 1900-talet och framför allt skapandet av en elektroteknisk avdelning studeras med ett teoretiskt ramverk hämtat från Schöns tankar om strukturkriser. Kontroverserna kring skapandet av den elektrotekniska avdelningen studeras. Föreningsformen och energibranschen blir avgörande för ÅF upp-och genomlever Kreugerkraschen och den efterföljande krisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)