Icke-demokratisk säkerhetisering: Kinesiska statens säkerhetisering av separatism i Xinjiang

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker om Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori går att applicera på icke-demokratiska politiska system. Den undersöker om Juha A. Vuoris modifierade version av teorin har lyckats modifiera teorin utan att teorins grundläggande koncept har ändras. För att undersöka detta består uppsatsens andra del av en fallstudie placerad fokuserad på den turkiska minoritetens separatistiska rörelse och den kinesiska statens säkerhetisering av denna sakfråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)