Tematiken i apornas planet - En samhällsinriktad analys av filmserien under åren 1968-2014

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: En undersökning av filmseriens tematik i förhållande till pågående samhällsdebatter kring behandlingen av djur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)