Elprojektering av nya lokaler

Detta är en M1-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Midroc Electro AB i Stenungsund. Uppdraget var att projektera elinstallationen för en utökning av en ny anläggningsdel och ta fram ett kostnadsförslag för detta. Anläggningsdelen kommer innefatta sex nya kontor, ett konferensrum, förråd och teknikrum.

Projekteringen är utförd enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och svensk standard och uppfyller därmed kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis.

Belysningen i anläggningen är projekterad enligt de riktvärden arbetsmiljöverket har tagit fram då dålig belysning kan orsaka stress, trötthet och bländning. Styrning av belysningen kommer ske med hjälp av en kombination av två intelligenta styrsystem, KNX och DALI.

I förrådet, korridorerna och teknikrummet kommer belysningen styras med närvarosensorer. I konferensrummet kommer belysningen styras med tryckknappar eller med fjärrkontroll. I kontoren kommer belysningen styras med en tryckknapp. I kontoren och konferensrummet kommer det installeras nätverksuttag. I korridorerna kommer det ovan undertaket installeras kraft- och nätverksuttag för trådlösa accesspunkter. Allmänuttag för kraft har fördelats enligt svensk standard.

Installationsritningarna är utförda i datorprogrammet EasyEL och resulterade i belysning-, kanalisation-, kraft- och teleritningar. Dimensioneringsberäkningar och anläggningsdokumentation utfördes i datorprogrammet FEBDOK.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)