E-business inom fastighetsbranschen : En undersökning av fastighetsbyrån Fantastic Franks differentiering genom E-business

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Utifrån Canvas analysmodell, hur ser Fantastic Franks E-business ut? Hur är synen på E-business hos en liten nischad fastighetsbyrå?

Syftet med denna studie är att analysera Fantastic Franks E-business genom Canvas analysmodell och analysera hur differentiering genom E-business påverkar företagets framgång.

Genom intervju med ledningsgruppsrepresentant från Fantastic Frank samt med fastighetsmäklare på Fantastic Frank applicerades företagets affärsmodell på modellen Källor till värdeskapande i E-business företag. Denna metod användesför att undersökningens syfte att se hur Fantastic Frank differentierar sig genom E-business skulle kunna undersökas.

Nyckelresurser, nyckelpartnerskap och nyckelaktiviteter är de viktigaste blocken inom Canvas analysmodell för Fantastic Frank, för att de ska kunna erbjuda en värdeproposition och differentiera sig. Andra fastighetsbyråer börjar erbjuda liknande tjänster med bostadsstyling och Fantastic Frank bör vidareutveckla sin tjänst. För att skapa värde bör Fantastic Frank utveckla relationer med kunder som köpt eller sålt bostad genom gemensamma intressen inom inredning/design. Fantastic Frank ser möjligheter att använda sig utav E-business för att etablera sig i storstäder runt om i världen. Om de lyckas, kommer antagligen deras nuvarande partners att se möjligheter att växa med Fantastic Frank. Företaget differentierar sig genom att inte använda sig av tidningsannonser eller andra störningsmoment på sin hemsida utan skapar hellre inspiration. Genom att arbeta med målgruppsanpassad bostadsstyling ser ingen bostad ut som den andra vilket leder till att målgruppen återkommer för att söka efter bostad eller inspireras av bostäder. Fantastic Frank har spridit sina risker eftersom de satsar på flera olika medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)