Kategorisering på uppfattningar om digitala hot på webbapplikationer : Med en studie som visar de ekonomiska konsekvenserna av cyberattacker

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik

Sammanfattning: Detta examensarbete tar upp digitala hot mot webbapplikationer och kategoriserar allmänhetens uppfattning om dem. Digitala hot är oftast kopplade till ekonomiska konsekvenser varvid även dessa kommer att studeras. Målet med detta arbete är att bidra till en vetenskaplig artikel i framtiden, som kan vara värdefull för allmänheten, samt för framtida arbete och sysselsättning. För att analysera samlade uppfattningar användes konstant jämförande metoden. Resultatet avslöjar flera spännande fynd för teori och praktik, där uppfattningar om cybervärlden presenteras för att kunna förstå mer hur andra ser på cybersäkerhet idag. Det visar även betydande variationer bland deltagarnas uppfattningar och att informationssäkerhet, även om den gradvis utvecklas, har en lång väg tills den blir en obruten del av affärsverksamheten och arbetskraftens verklighet.  Denna studie kan även fungera som en guide för de olika uppfattningarna om cyberattacker eftersom den ger en översikt över de idag mest relevanta cyberattackerna. Arbetet kompletterades med en studie som belyser ekonomiska konsekvenser av cyberattacker. Utöver detta studerades även cyberattacken mot Coop under sommaren 2021.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)