Diagnosens betydelse : En kvalitativ studie om hur anställda på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan upplever diagnosens betydelse i mötet med funktionshindrade

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

Författare: Marie Källarsson; Petra Olsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)