Fysisk träning och spelrelaterad smärta hos professionella jazzmusiker och jazzmusikerstudenter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysioterapi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)