Förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap : en studie utifrån ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv

Detta är en C-uppsats från Lunds universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Jenny Larsen; [2003]

Nyckelord: Pedagogik; didaktik;

Sammanfattning: Dagens kunskapssyn är fortfarande präglad av Platons och Descartes tänkande och definition av kunskap - dualismen mellan teoretisk och praktisk kunskap. En kunskapsdefinition som i sin tur påverkar samhällets människosyn, genom en indelning av dem som tänker och de som handlar. Denna studie utgår från ett annat kunskapsperspektiv, som inkluderar både tanke och handling, för att ge en mer nyanserad bild av relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap. Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv belysa förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap. För att uppfylla mitt syfte har jag studerat studioglasdesignerns verksamhet. Den metodiska ansatsen är färgad av det pragmatiska fenomenologiska perspektivet. Via intervjuer insamlas det empiriska materialet som analyseras utifrån ett abduktivt förhållningssätt. Olika förslag på att lösa åtskillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap, använder ofta den dualism den kritiserar, vilket leder till att nya polära motsatser utvecklas. Studioglasdesigners verksamhet uppvisar i stället att båda kunskapsformer är otillräckliga om de isoleras från varandra. Tanke och handling skapar tillsammans en dynamisk kunskap, som tillåter nya erfarenheter förändra tidigare kunskap. Kunskapens "sanning" ligger i att möta varje situation som ny. För att lösa problematiken krävs således ett vidare kunskapsbegrepp, där kunskap inte enbart ses som förbundet med antingen tanke eller handling. Kunskap innefattar i stället människans samlade förmågor, inklusive de kroppsliga. En framtida forskning baserad på ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv kan utplåna det polariserade tänkandet kring kunskap. Konsekvensen blir ett utvidgat kunskapsbegrepp som kan appliceras på och skapa nya aspekter kring pedagogiska fenomen. Nyckelord: Teoretisk kunskap, praktisk kunskap, fenomenologi, pragmatism, kunskapsteori

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)