Efficent data communication between a webclient and a cloud environment

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

Författare: Erik Stenlund; Kit Gustavsson; [2016]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)