Från järn till läkemedel. Bofors ABs teknologiska utveckling 1885-1970.

Detta är en L2-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Författare: Mattias Vesterlund; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)