Varför vill du donera dina organ? : En kvantitativ studie om attityder gentemot organdonation

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Linnéa Wilhelmsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: The aim of this study was to examine the attitudes towards organ donation and the importance of different factors for an individual’s decision to donate organs. The study was conducted with data which was gathered using a self-developed questionnaire and then analyzed in IBM SPSS Statistics 24. The factors studied where education, age, gender, religiosity, if the respondent was working with healthcare and whether the respondents had experience of organ donation in their propinquity. Among the totally 1098 respondents the attitude towards organ donation was overall very positive and 77,7 percent of the respondents stated that they were already registered to an organ donation register. The study found that the two most influential factors leading to a positive attitude where the experience of a close relative who had received organ donation and that the respondent was working with healthcare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)