Webbased Timereport system

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

Författare: Daniel Hirvonen; [2005]

Nyckelord: webb; web; tidrapportering; mdw; hirvonen; design; användare;

Sammanfattning: Webbaserat Tidrapporteringsystem

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)