Drivning av Likströmsmotor med MOSFET : DC Motor control by MOSFET

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Författare: Christian Ngabonziza Nyampame; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta projekt är ett examensarbete för kandidatexamen som är obligatorisk för alla studenter. För att ta ut examen måste jag lämna en skriftlig rapport om vad jag har gjort. Redovisa simuleringar och mätningar på olika kretsar.  I mitt fall var jag intresserad på att studera hur varvtalet på en likströmsmotor kan regleras med hjälp av olika metoder.  Detta är mycket utmanande för mig eftersom jag inte har sett så många lösningar på detta problem.  Jag kommer att använda kunskap, teknik och komponenter från Kraftelektronik för att utföra mitt arbete.  Det blir mycket intressant att med dagens utveckling av tekniken se hur olika metoder kan användas för att undersöka hur kraftelektronik kan användas i kontroll av varvtal, frekvens och rotationsriktning av elektriska maskiner.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)