Hur uppfattar barn högläsning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Karlstads universitet

Författare: Mary Kindgren; [2008]

Nyckelord: Högläsning; Barn; Perception; Uppfattning; Fantasi;

Sammanfattning:

 

Mitt examensarbete handlar om barns olika uppfattningar och tolkningar när de får lyssna till högläsning. Efter barnen hade lyssnat på texten så fick de rita sina egna bilder utefter vad de själva hade reflekterat över utifrån berättelsen. Jag använde mig sedan av barnens bilder som underlag till intervjuer för att få fram deras känslor och åsikter om texten. Texten var en känslosam skönlitterär berättelse för barn. Handlingen kretsar kring när en fågel blir begravd efter den dött när den flög in i ett fönster. Huvudpersonen är en en flicka i nioårsåldern. Barnen som deltog i undersökningen var också i nioårsåldern och de hade många olika tolkningar på vad som hände och hur de upplevde det. De var mycket berörda av texten, och många hade personliga tankar och åsikter om döden och begravningar. De använde sig av sin fantasi när det gällde att tolka och bearbeta textens känslosamma ämne.

 

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)