The long-term effects of Underwater Archaeological Parks on the Preservation of Underwater Cultural Heritage. An Overview

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2018 30 HECSecond Cycle2018:22

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)