Intensivundervisning i matematik – att vara eller icke vara En problematisering av intensivundervisning i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Intensivundervisning i matematik - att vara eller icke vara. En problematisering av intensivundervisning i matematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)