Mindre privata aktiebolags opportunistiska styrning av uppskrivningar av anläggningstillgångar - En jämförande studie av mindre aktiebolag med och utan revision

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)