Hur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Idag är bröstcancer den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och cancerfallenhar ökat med cirka 40% under de senaste årtiondena. Syftet: Syftet med studien är att belysahur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer. Metod: Studienär en litteraturbaserad studie som är baserad på totalt tio vetenskapliga artiklar publicerademellan år 2014–2019. Artiklarna som nyttjades är både kvalitativa och kvantitativa som haranalyserats och granskats. Resultat: Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer påverkasbåde psykiskt och fysiskt. Livet tar en stor vändning efter en diagnos och kvinnorna användersig av olika strategier för att upprätthålla livslusten. Studien visar att kvinnorna är i stortbehov av stöd och information. Dessutom var religionen ytterligare en strategi för att finnamening i livet. Slutsats: För att kunna erbjuda rätt vård till den här patientgruppen är detviktigt för sjuksköterskor att ha en förkunskap kring ämnet. Varje enskild individ har olikabehov som behöver tillgodoses och det här kan sjuksköterskan uppfylla för att främja hälsahos kvinnan och skapa trygghet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)