Det performativa mordet : En poststrukturalistisk analys av Kristian Lundbergs Yarden: förintar författaren sig själv genom självframställning?

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)